درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی میم صالحی نام مجموعه جوانی است که بنیان گذار آن مسعود صالحی بوده و با هدف ارتقا سطح آموزش کامپیوتر در ایران ایجاد شد. اصلی ترین برنامه اکادمی میم رساندن مردم جامعه به دانش حداکثری از کامپیوتر است و در اولین گام پروژه فراکامپیوتر که جامع ترین و کامل ترین دوره کامپیوتر در حال حاضر ایران است.

مراحل آغاز پروژه با مسعود صالحی

اولین دوره آموزشی مسعود صالحی در سال 96 با نرم افزار های آفیس آغاز شد.

از سال 98 تولیدمحتوا در حوزه کامپیوتر را در فضای مجازی اغاز کردیم و با انتشار محتوای آموزشی رایگان، آگاهی مردم را نسبت به کامپیوتر بیشتر کردیم.

اولین و شاید مهم ترین پروژه آغاز شده توسط آکادمی میم صالحی، دوره فراکامپیوتر می باشد که از سال 98 شروع به برنامه ریزی و در سال 1400 به صورت رسمی معرفی شد.